Trung tâm Đào tạo Quốc tế (tên giao dịch quốc tế là Centre for International Programs – CIP) là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 600/QĐ-ĐHKTL ngày 01/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Luật, với mục tiêu xây dựng, tổ chức và quản lý các chương trình đào tạo bậc đại học và sau đại học giảng dạy bằng tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế, và được các đối tác nước ngoài công nhận.
Trung tâm Đào tạo Quốc tế mang đến cho học viên một môi trường học tập năng động, phương pháp dạy và học hiện đại, đồng thời trang bị cho học viên những kỹ năng cần thiết để có thể nhạy bén và tự tin nắm bắt các cơ hội nghề nghiệp trong môi trường quốc tế chuyên nghiệp cũng như có đủ năng lực để tiếp tục theo học bậc cao hơn tại các trường đại học nước ngoài. Bên cạnh đội ngũ giảng viên của trường Đại học Kinh tế – Luật đang ngày càng được nâng cao về trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm giảng dạy trong các chương trình quốc tế, Trung tâm cũng tập trung xây dựng một đội ngũ giảng viên thỉnh giảng bao gồm các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành được đào tạo bài bản ở nước ngoài và hiện đang làm việc tại các Trường đại học và Viện nghiên cứu lớn, có uy tín trong và ngoài nước.