TS. Trần Quang Long
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
Cảm xúc là kẻ thù số 1 của thành công
Cô Tuyết Nguyên
PHỤ TRÁCH CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN GLOUCESTERSHIRE
Hãy yêu cuộc sống mà bạn đang sống. Và sống cách sống mà bạn yêu.
Cô Hiểu Ninh
PHỤ TRÁCH TÀI CHÍNH - HÀNH CHÍNH
Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy.
Cô Phương Huỳnh
PHỤ TRÁCH CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ PARIS 2
Tôi đã khóc khi không có giày để đi cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày.
Thầy Minh Phú
PHỤ TRÁCH CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ LUẬT DÂN SỰ PARIS & PARIS 2
Đi một ngày đàng học một sàng khôn.
Cô Thùy Dung
PHỤ TRÁCH TRUYỀN THÔNG TUYỂN SINH & CTSV
Bạn sẽ không bao giờ thất bại một khi đã gắng hết sức mình.